ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek az Autoready Korlátolt Felelősségű Társaság (Autoready Kft. 1047 Budapest, Tóth Aladár utca 25., Adószám: 24742324-2-41, Cégjegyzékszám: 01-09-179909) (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.egr-szelep.hu weboldalon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Fogyasztó (a továbbiakban: Fogyasztó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek). Az Általános Szerződési Feltételek minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkoznak, amely a Webáruházon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

1. Általános tudnivalók

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Webáruházon található elektronikus áruházon keresztül történik. Továbbá jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. Az áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

1.2. A Webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.

1.3. Jelen Általános Szerződési Feltételekben Fogyasztónak a Szolgáltató internetes felületével kapcsolatba lépő természetes személyek minősülnek, és így a Szolgáltató internetes felületével kapcsolatos tevékenységükért személyesen felelősek, függetlenül attól, hogy saját jelszóval azonosították magukat, vagy intézmény ügyfeleként kerültek kapcsolatba a Szolgáltató internetes felületével. Ha a Fogyasztó a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásait igénybe veszi, az a jelen szerződés elfogadásának minősül.

1.4. Viszonteladók, állandó partnerek, projekt rendelések esetében egyedi megállapodás alapján lehetőség van a jelen Általános Szerződési Feltételektől eltérő, egyedi feltételek biztosítására. Ha a kiemelt Fogyasztókkal kötött egyedi megállapodás valamely rendelkezése eltér az Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezésétől, az egyedi megállapodásban rögzített rendelkezés irányadó.

1.5. A Webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az Általános Szerződési Feltételekben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

1.6. A Szolgáltató a Fogyasztó megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben az Fogyasztót tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a várható szállítás idejéről. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között a termék megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi. A Szolgáltató bármikor jogosult a szerződés egyoldalú módosítására és ezzel egyidejűleg tájékoztatja a Fogyasztót, hogy amennyiben nem ért egyet a módosítással, akkor elállhat a szerződéstől. A módosításról rövid felhívás formájában, a módosítás hatályba lépésének időpontját is megadva a nyitó oldalon vagy e-mailben tájékoztatja a Fogyasztókat. A módosítás hatályba lépését követően a Szolgáltatás bármely elemének használatával a Fogyasztó elfogadja a Szerződés módosítását. A Szolgáltatás működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás (pl.: A vásárlás folyamatának leírása, Fizetési és szállítási feltételek, stb.), valamint a jelen Szerződésből linkelhető Adatkezelési Tájékoztató a Szerződés részét képezik és kötelezőek minden Fogyasztóra.

1.7. Ügyfélszolgálat:

Ügyfélszolgálati iroda helye: 1047 Budapest, Tóth Aladár utca 25.

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: H-P 10:00 – 17:00

Telefon: +36 (1) 951-4060 / +36 (70) 325-5520

Fax: +36 (1) 951-4060

Internet cím: www.egr-szelep.hu

E-mail: kapcsolat@autofenyszoro.hu

2. Regisztrálás

2.1. A Fogyasztó a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat (link lesz alatta) feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

2.2. A regisztráció fülre kattintva megnyílik a regisztrációs űrlap, amely tartalmazza a szükséges adatokat (vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám, cégnév, adószám, utca, házszám, kiegészítő címadatok, város, irányítószám, ország, megye, jelszó), melyeket a Felhasználónak ki kell töltenie. A csillaggal jelölt mezők kötelezően kitöltendőek, a hírlevélre feliratkozás opcionális. A regisztráció folyamata csak akkor véglegesíthető, ha a Felhasználó elolvassa és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket. A tovább gombra kattintva a regisztráció véglegesítésre kerül, melyről a Felhasználó kap egy értesítő emailt. A regisztrációval kapcsolatban a Felhasználónak további teendője nincs.

2.3.  A Szolgáltatót a Fogyasztó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Fogyasztó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Felhasználó jobb sarokban feltüntetett felhasználónevévre kattintva, a Fiók beállítások menüpont alatt van lehetőség. A Szolgáltatót a regisztrált adatok Felhasználó által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3. Megrendelés

3.1. A webaruhaz.autofenyszoro.hu áruházban történő vásárlás elektronikus úton, telefonon, illetve e-mailben leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon.

3.2. A Fogyasztó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.3. A vásárolandó termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a termékek használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az termék részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az termékkel kapcsolatban a Fogyasztónak kérdése merülne fel, a Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll rendelkezésére. A Szolgáltató által forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását a termékhez mellékeli. Ha a Fogyasztó véletlenül nem kapná kézhez a termékkel együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az terméket használatba veszi – köteles jelezni a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál, melyet a Szolgáltató pótol. Amennyiben a Webáruházban található bármely termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél a Fogyasztónak több információra van szüksége, a Szolgáltató ügyfélszolgálatához fordulhat.

3.4. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.5. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Ennek megfelelően a szerződés létrejöttét követő árváltoztatásra sem a Szolgáltató sem a Fogyasztó nem hivatkozhat.

3.6. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Fogyasztó elállhat vásárlási szándékától.

3.7. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak regisztrált Fogyasztótól és csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Ha a Fogyasztó valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól. A Szolgáltatót a Fogyasztó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, az azoktól való esetleges eltérésért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3.8. Megrendelés feladására a webaruhaz.autofenyszoro.hu áruházban a regisztrációt követő bejelentkezés után kerülhet sor. Megrendelés: A kiválasztott termék ára alatt feltüntetett "Kosárba" gombra kattintás után a termék bekerül a Felhasználó virtuális kosarába, amely  ezzel egyidejűleg automatikusan megnyílik. Ebben a fázisban módosítható a megrendelni kívánt termék mennyisége. Ha a Felhasználó rendelkezik kedvezményre feljogosító kuponnal, illetve ajándékutalvánnyal, akkor a "Kuponkód beváltása" vagy az "Ajándékutalvány beváltása" gombra kattintva megadható a kuponkód vagy az ajándékutalvány kódja. A "Szállítási költség kiszámítása" gombra kattintva, a szállítási adatok megadásával kiszámítható a tényleges szállítási költség. A "Vásárlás folytatása" gombra kattintva a Felhasználó vissza kerül a főoldalra, ahonnan folytathatja további termékek böngészését. Amennyiben a Felhasználó nem szeretne több terméket virtuális kosarába tenni, akkor a "Pénztár" gombra kattintva lépésről lépésre véglegesítheti és feladhatja a megrendelését. A "Második lépés" menüpont alatt kiválasztható a számlázási cím, ahol alapértelmezettként a regisztráció során megadott számlázási cím van kijelölve, de megadható új számlázási cím is az "Új címet szeretnék megadni" gombra kattintva. A "Tovább" gombra kattintva, a Harmadik lépésben ugyanilyen módon választható ki a szállítási cím. A "Tovább" gomb megnyomása után, a Negyedik lépésben kiválasztható a szállítási mód, amely során a személyes átvétel és kiszállítással történő utánvételes szállítás között választhat a Felhasználó.Ha a Felhasználónak bármilyen megjegyzése lenne a szállításhoz kapcsolódóan (preferált szállítási időpont, megjegyzés a futárnak, több telefonszám megadása, kapucsengő, szállítási cím további pontosítása, stb.), akkor azt a "Megjegyzés a megrendeléshez" elnevezésű szövegdobozba írhatja bele. A "Tovább" gomb megnyomása után, az Ötödik lépésben kell kiválasztania a fizetési módot, amely lehet banki átutalás, üzletben való fizetés és utánvétes fizetés. A "Tovább" gomb megnyomásával a Hatodik lépésben a rendelés véglegesítésre kerül, amely során áttekinthető módon megjelenik a megrendelni kívánt termék/termékekre vonatkozó összes adat. Amennyiben banki átutalás került kiválasztásra, akkor a Szolgáltató átutalás teljesítéséhez szükséges adatai is itt kerülnek feltüntetésre (bankszámlaszám, cégnév). A "Rendelés jóváhagyása" gombra kattintva véglegesítésre kerül a megrendelés, amelyről automatikusan egy tájékoztató emailt kap a Felhasználó. 

3.9. A Szolgáltató a Fogyasztó vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Fogyasztó részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni, amely a Fogyasztó ajánlatát elfogadó e-mailnek minősül. A Fogyasztó vételi ajánlatának telefonon történő leadása esetén a Szolgáltató a visszaigazolást telefonon keresztül is végrehajthatja. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Fogyasztó részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Fogyasztó bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3.10. A Szolgáltató a megrendelt termékek tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. A Fogyasztó a teljes vételár kifizetésének időpontjáig a termék tulajdonjogát nem adhatja tovább harmadik személynek, azt bérbe nem adhatja, illetve nem terhelheti meg.

3.11. Az szükséges alkatrész pontos kiválasztása érdekében a Szolgáltató a weboldal “Ajánlatkérés” menüpontjában lehetőséget biztosít arra, hogy a Fogyasztó gépkocsijának pontos adatainak megadása mellett a Szolgáltató maga választja ki a szükséges típusú alkatrészt. A Szolgáltató ilyenkor e-mailben vagy telefonon egy pontos részletes árajánlatot küld a Fogyasztó részére, melyben igyekszik mindig egy több márkából és minőségből álló részletes árajánlatot készíteni. A Szolgáltatót a Fogyasztó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltató az e-mailben megküldött árajánlatban szereplő árakat, az árajánlat készítését követő 1 hétig vagy az aktuális készlet erejéig tudja garantálni, ezt követően új árajánlat kérésre van szükség az árak pontosítása érdekében.

3.12. Ha a Fogyasztó az általa rendelt terméket személyes átvétel keretében szeretné kézhez venni, akkor erre a megrendlt termék átvételi pontba történő megérkezésétől számított 14 napon belül van lehetősége. A termék átvételi pontba történő megérkezéséről a Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztót. Amennyiben ezen határidőn belül a Fogyasztó nem veszi át a terméket, úgy tekintendő, mintha a Fogyasztó elállt volna a megrendeléstől.

4. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. A fuvardíjat a Fogyasztó viseli. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A Weboldal “Szállítási információk” linkje alatt közölt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelést visszaigazoló e-mailben szerepel. Telefonon, illetve személyesen leadott megrendelés esetén telefonon kerül közlésre a Fogyasztóval.

4.2. A megrendelt terméket a Fogyasztó előzetes jelzés alapján személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén:

1047 Budapest, Tóth Aladár utca 25.

4.3.A Weboldalon megrendelt termékeket a Szolgáltató a Fogyasztónak e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

4.4. A fizetési mód Fogyasztó általi kiválasztása a megrendelés leadáskor történik akként, hogy a Szolgáltató weboldalán elhelyezett „fizetési mód” kiválasztása menüpontra kattintva felajánlja a választás lehetőségét. A Fogyasztó a kiválasztott fizetési módtól utóbb eltérni nem tud.

4.5. A Fogyasztó az általa megrendelt és a Szolgáltató által visszaigazolt termék ellenértékét készpénzben, vagy banki előreutalással egyenlítheti ki választása szerint.

4.6. Az utánvétes rendelés értékét és a szállítási díjat a termék átvételekor kell kiegyenlíteni, amely tartalmazza a szállítási és az utánvét költségeit is. Banki előre utalás esetén az átvételkor nem kell fizetni.

4.7. A Szolgáltató számlaszáma: FHB Bank 18203239-06020549-40010010

4.8. A Szolgáltató a megrendelt terméket igény szerint, díjazás ellenében házhoz szállítja Magyarország területén. A szállítást a "DPD Hungária Futárpostai Csomagküldő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság" futárszolgálat vagy a Szolgáltató maga végzi. Ennek megfelelően a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásáról (elfogadásáról) küldött e-mail üzenetében adja meg a szállítási díj pontos összegét.

4.9. A szállítási határidő a Szolgáltató által küldött visszaigazolás (megrendelés elfogadása) megküldésétől számított 2 munkanaptól 20 munkanapig terjedhet. A Szolgáltató az egyedi megrendelések során meghatározhatja, illetőleg köteles meghatározni a szállítás várható időpontját, melyet a Fogyasztó a visszaigazolásban közöl.

4.10. A szállítási költségek a “Vásárlási feltételek” menüpont tartalmazza.

4.11. A termék vételárának kifizetése DPD futárszolgálat, Szolgáltató általi kiszállítás esetén utánvétellel, banki előre utalással, a Szolgáltató telephelyén történő átvételkor utánvétellel, banki előre utalással vagy bankkártyával történik.

4.12. A készpénzes fizetési mód választása esetén az termék ellenértékét az termék leszállításakor, átadásakor kell a szállítást végző DPD munkatársának elismervény ellenében vagy a Szolgáltató közreműködése esetében magának a Szolgáltatónak megfizetni.

4.13. A Szolgáltató a megrendelt termék ellenértékéről számlát állít ki, melyet minden esetben a termék szállításával egyidejűleg kézbesít a Fogyasztó részére oly módon, hogy a számla eredeti példányát az áruval együtt a csomagolásban helyezi el. A számla tartalmazza a szállítási díjat a termék árához hozzá számolva, a termékekre külön külön leosztva. 

4.14. A Fogyasztó kötelessége a vételár választott fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési módtól a Fogyasztó csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a kiszállított termék vételárát a Fogyasztó nem tudja megfizetni, vagy a termék a Szolgáltatónak fel nem róható okból nem adható át, a Fogyasztó köteles a Felhasználónak megfizetni a megrendeléssel és szállítással kapcsolatos költségeit.

4.15. A Szolgáltató üzletében történő személyes termék átvétel esetén a Fogyasztó az árat a termék átvételével egyidejűleg fizeti meg.

4.16. Átvételkor a Fogyasztó kötelessége a csomagban szereplő tételek ellenőrzése a futár jelenlétében, a csomag átvételét követően utólagos reklamációt hiányzó tételre hivatkozva a Szolgáltató nem fogad el.

5. Elállás joga, módja, következményei

5.1. A Fogyasztónak minősülő személy a szerződéstől 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormány rendelet rendelkezik. A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállás joga személyes átvétel esetén is gyakorolható. A fogyasztó elállási nyilatkozatát a Szolgáltatói adatok között feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen közölheti a Szolgáltatóval.

5.2. Az elállási jog gyakorlása esetén a termék Szolgáltatóhoz történő visszajuttatásáról a Fogyasztónak saját költségén kell gondoskodnia. Elállás esetén a Szolgáltató követelheti a Fogyasztótól a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Ezeken kívül a Fogyasztót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

5.3. Átvevőpont: Autoready Kft., 1047 Budapest, Tóth Aladár utca 25.

5.4. Szolgáltató a Fogyasztó által kifizetett összeget a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a Fogyasztó részére.

5.5. A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát:

  • olyan termék értékesítése esetében, amely a Fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a Fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza

  • a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

5.6. Az e pontban foglaltak kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személyek, azaz fogyasztók tekintetében érvényesülnek.

6.Garancia, szavatosság

Kötelező jótállás

6.1. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári Törvénykönyv és a 151/2003 Kormány rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

6.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Fogyasztó részére történő átadásával.

6.3. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.

Önkéntes jótállás

6.4. Termékeire vonatkozóan a Szolgáltató a Weboldalon szereplő tájékoztatóban megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. A Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Fogyasztó általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli (garancia jegy kibocsátásának formai kellékeit szombatra összegyűjtöm).

Szavatosság

6.5. A szavatosság feltételeit a Polgári Törvénykönyv és a 49/2003. GKM rendelet tartalmazza. A Szolgáltató szavatossági kötelezettséggel tartozik, amennyiben az eladott termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.

6.6. A szavatosság érvényesítésének feltétele, hogy amennyiben a felek a hiba eredetét illetően nem értenek egyet, a fogyasztó kötelezettsége a hiba eredetének bizonyítása. A teljesítést követő hat hónapon belül vélelmezni kell, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Ebben az időszakban a bizonyítás a Szolgáltató kötelezettsége.

6.7. Ha a Fogyasztó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a Szolgáltató mentesül a szavatossági felelősség alól. A Fogyasztó a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a Szolgáltatóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős. Ha a Fogyasztó igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva a teljesítés időpontjától számított hat hónapon belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított egy év, tartós használatra rendelt dolog esetében három év, fogyasztói szerződés esetén úgyszintén három év. E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

6.8. Hibás teljesítés esetén a Fogyasztó elsősorban — választása szerint — kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltató számára a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a Fogyasztónak okozott kényelmetlenséget.

6.9. Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a Szolgáltató a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni — választása szerint — megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

6.10. A Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely e rendelkezésektől a fogyasztó hátrányára tér el.

6.11. A Fogyasztó kizárólag a Szolgáltató által a termék átvételekor átadott jótállási jegy, vagy a kifizetés igazolására kiállított számla és a szakszerű beszerelést igazoló számla együttes bemutatása, illetve átadása esetén jogosult jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére. Ezek hiányából fakadó minden kár a Fogyasztót terheli. A Fogyasztónk a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell.

6.12. A jótállási kötelezettség nem vonatkozik azon hibára, amelynek oka a teljesítés után keletkezett. Ennek bizonyítása Szolgáltatót terheli. A jótállás a Fogyasztó törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti.

6.13. A meghibásodások és balesetek elkerülése érdekében a Szolgáltató felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy a termékek beszerelését kizárólag képzett szakember végezze. A szakszerűtlen beszerelésből (összeszerelésből) eredő károkért (amennyiben azt nem a Szolgáltató végezte), a Szolgáltató kizárólag abban az esetben felel, ha a szakszerűtlen beszerelés a használati útmutató hibájára vezethető vissza. Abban az esetben, ha egy a Szolgáltató által forgalmazott termék szerelési hiba vagy a karbantartás hiánya következtében hibásodik meg, úgy ez olyan jótállási esetnek minősül, amelyet a beszerelést vagy javítást végző műhelynek kell a Fogyasztó felé rendeznie.

6.14. Szolgáltatót nem terheli felelősség semmilyen jogcímen azért, ha a Fogyasztó a megrendelése során a gépjárműve adatait tévesen, vagy hiányosan adja meg és ezáltal a megvásárolt alkatrészt a Fogyasztó a gépkocsijához felhasználni nem tudja.

6.15. Nem lehet fellépni jótállási igénnyel, amennyiben a meghibásodás a használati, karbantartási, illetve beépítési utasítások be nem tartása következtében lépett fel, illetve szakszerűtlen (nem rendeltetésszerű) használat, hibás kezelés, természetes elhasználódás (kopás), nem megfelelő minőségű tüzelőanyag, segédanyag, valamint harmadik személy által végzett jogosulatlan beavatkozás miatt történt. Nem tartozik a jótállás körébe a termék Fogyasztó által történő átvétele utáni Fogyasztó általi szállítás közbeni sérülés vagy elcsomagolás következtében nem felhasználható termék.

6.16. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége megszűnik a beépítési és kezelési utasítások Fogyasztó általi be nem tartása esetén is. Nem érvényes a három éves jótállási időtartam az olyan alkatrészekre vonatkozóan, melyekre a gépkocsigyártó meghatározott futásteljesítmény elérésekor kötelező cserét írt elő, és ezt a futásteljesítményt az alkatrész a három éves időtartam előtt túlhaladta, hiszen ekkor az elhasználódás természetes kopás eredménye.

7. Felelősség

7.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

7.2. A Fogyasztó a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

7.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói, azaz a Fogyasztók által tanúsított magatartásért. A Fogyasztó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

7.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

7.5. A Fogyasztó által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

7.6. Az Internet globális jellege miatt a Fogyasztó elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Fogyasztó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Fogyasztót terheli a felelősség.

7.7. Amennyiben a Fogyasztó a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

8. Szerzői jogok

8.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

9. Panaszkezelés rendje, jogérvényesítési lehetőségek

9.1. A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Fogyasztónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

9.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és szükség szerint orvosolja. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet vagy ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséget, a Szolgáltató a panaszt és az azzal kapcsolatos álláspontját szintén jegyzőkönyvbe foglalja, s annak egy másolati példányát átadja a Fogyasztónak.

9.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

9.4. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék.

9.5. Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)

Cím: 1047 Budapest, Tóth Aladár utca 25.

Telefonszám: 06 70 325 5520

Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: Munkanapokon 19 óráig,

Fax:

Kapcsolattartó személy: Tóth András

E-mail: kapcsolat@autoready.hu

9.6. Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

9.6.1. Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató üzletében elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.

9.6.2. A szerződő felek a termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából kikötik a Budapesti Békéltető Testület joghatóságát.

9.6.3. A Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

10. Egyebek

10.1. A webaruhaz.autofenyszoro.hu áruház Linux/PHP alapokon működő információs rendszer, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Fogyasztó részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

10.1. A Szolgáltató a Webáruházban csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.

10. 2. A Szolgáltató szerverén a Fogyasztó egyéb hozzáférésre nem jogosult. A Szolgáltató szerverén más program (pl. cgi) nem futtatható; e szabályok megszegése esetén a Fogyasztó a szolgáltatásból külön értesítés nélkül kizárható.

10.3. A Szolgáltató a szerverén történő manipulációk megakadályozása céljából folyamatosan figyeli a szervert. Ha manipulációt észlel, a lehető legrövidebb időn belül kapcsolatba lép a Fogyasztóval, s ha az eset összes körülményei nem indokolják a szolgáltatás előzetes értesítés nélküli felfüggesztését, a kapcsolatba lépéstől számított 5 napos határidőt biztosít a helyzet megoldására.

10.4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az internetes felületen elhelyezett információk tartalmáért és hitelességéért.

10.5.A Szolgáltató nem felel a közvetlen, közvetett, előre nem látható vagy következményes károkért, illetőleg az elmaradt haszonért, ideértve többek között az adatvesztésből, programok elvesztéséből, üzlet-, illetve jóhírnév-vesztésből eredő károkat, valamint a Szolgáltató internetes felületének és Internetes Vásárlási Szolgáltatásának használatából vagy e használat meghiúsulásából fakadó mindenfajta kárt és veszteséget; a Szolgáltató semmilyen körülmények között sem felel a közvetlen ellenőrzési körén kívül eső okból bekövetkező károkért.

10.6. A Szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető.

11. A jelen Szerződés megszűnése

11.1. A Fogyasztó bármikor kérheti a regisztrációja törlését az ügyfélszolgálat elérhetőségein, illetve postai levélben is kezdeményezhető.

11.2. Amennyiben a Fogyasztó 5 évet meghaladó időtartam elteltéig nem lép be a Szolgáltatásba, a Szolgáltató törli a regisztrációt, és valamennyi a fogyasztói profilhoz tartozó adatot és információt. A Szolgáltató törölheti a regisztrációt és valamennyi, a vásárlói profilhoz tartozó adatot és információt, amennyiben a Fogyasztó megszegi a jelen Szerződés feltételeit.

11.3. A regisztráció bármely okból történő törlése esetén a jelen Szerződés automatikusan és azonnali hatállyal megszűnik.

11.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy Szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse, amely esetben a jelen Szerződés automatikusan megszűnik.

12. Adatvédelem

12.1. A felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési nyilatkozat rendelkezik.

2014. április 18., Budapest

Nem kell keresned, mi megkeressük helyetted!

Küldd el nekünk, milyen alkatrész(ek)re van szükséged, és megkeressünk Neked a legjobb ár-érték arányú terméke(ke)t!

(semmilyen adatoddal nem élünk vissza, de ezek nélkül nem tudjuk megtalálni az alkatrészed!)

Uresnek kell lennie:


Nézet Mobil / Standard